RAČUNALNIŠKA ANALIZA PODATKOV

  • Računalniška analiza besedila se danes vse bolj pojavlja kot opcija (Atlas.it, NVivo, MAXQDA ipd). Klasična izvedba – papir in barvni svinčniki, ki je lahko “modernizirana” z uporabo programa za urejanje besedil (Word, Excel) in predstavlja neko vmesno opcijo.