Pri SIMlab se zavedamo, da je vaš čas izjemno dragocen. Zato smo za vas pripravili široko paleto storitev, ki jih lahko individualno prilagodimo potrebam in željam slehernega posameznika.

Spodaj navajamo okvirne cene, natančen izračun cene pa vam posredujemo, ko prejmemo in pregledamo poslano gradivo.

Izvedba storitev v izjemno kratkem časovnem obdobju (72 ur) se obračuna 40% končne cene storitve.

Cenik tehničnega urejanja zaključnih del:

Tehnično urejanje zaključnih del vključuje:

 • priprava platnice in naslovnice zaključnega dela
 •  priprava na obojestranski tisk
 • nastavitev robov
 • nastavitev glava/noga strani
 • poravnava besedila
 • priprava avtomatskega kazala vsebine
 • priprava avtomatskega kazala tabel/preglednic
 • priprava avtomatskega kazala slik/grafov
 • priprava avtomatskega napisa slik, grafov, preglednic/tabel
 • samodejni razmik med odstavki
 • označevanje in samodejno številčenje poglavij/podpoglavij
 • vstavljanje in ureditev opomb

Cenik urejanja literature:

Pravilno citiranje med besedilom in ureditev literature v seznamu virov (avtor sam zagotovi točnost zapisa vira)*

 • 15 enot …………………. 28,00 EUR
 • 25 enot …………………. 46,60 EUR
 • 50 enot …………………. 93,34 EUR
 • 75 enot …………………. 140,00 EUR
 • 100 enot ………………….186,70 EUR
 • več kot 100 enot po dogovoru
* Iskanje in popravljanje točnost zapisa vira se obračuna 30% cene
                                             Cenik velja od 6.6.2023 dalje