Fokusna skupina

  • Je kvalitativna metoda zbiranja podatkov, ki je adaptacija tehnike intervjuvanja.
  • Fokusna skupina se uporablja z namenom raziskati kako posamezniki v interakciji opisujejo svoje izkušnje in jih razumejo ter kako konstruirajo razumevanje teh izkušenj v skupni diskusiji.
  • Običajno fokusna skupina združuje 5 do 13 oseb, ki sonamensko izbrane in jih povezuje neka skupna rdeča nit, ki se vleče skozi razpravo.