Tematska analiza

  • Tematska analiza se nanaša na proces analize podatkov glede na njihove skupne točke, razlike in medsebojne povezave. Izraz tematska pomeni cilj iskanja skupnih tem znotraj zbranih podatkov. Faze tematske analize sestavljajo: večkratno branje transkriptov; kodiranje podatkov; združevanje kodov v kategorije in izpeljava posameznih tem iz kategorij.