Kvantitativna metodologija

  • Zaznamuje jo deduktivni raziskovalni pristop (preverjanje teorij, hipotez in opazovanj ter izpeljava zaključkov), ki predpostavlja, da imajo družbeni dejavniki objektivno realnost; primarnost metod; spremenljivke je mogoče identificirati in povezave med njimi izmeriti; etični pristop („pogled od zunaj“, primerjava vzdolž skupne dimenzije).
  • Deduktivni pristop je povezan s „trdo znanostjo“, zato govorimo tudi o pozitivizmu („pozitivni znanosti“ s filozofijo „the truth is out there“). Dejstva so objektivna in neodvisna in jih zato lahkoidentificiramo in izmerimo).
  • Uporabljeni so različni pristopi (dizajni) od čistih eksperimentalnih pristopov do eksperimentalnih pristopov z vprašalnikom.
  • Statistična analiza je dominantna metoda analize (numerično).
  • Možnosti posploševanja so večje.

V okviru kvantitativne metodologije izpostavljamo naslednje storitve po katerih najpogosteje sprašujejo naše stranke:

  • celovit posvet o snovanju raziskovalnega načrta in izvedbi raziskave ter interpretaciji podatkov,
  • priprava in urejanje zbranih podatkov,
  • kvantitativna analiza z urejanjem rezultatov (izračun velikosti vzorca, test normalne porazdelitve podatkov, bivariatne in multivariatne statistične analize, testiranje instrumentov).