Raziskovalno vprašanje

  • Brez vprašanja ni niti odgovora!
  • V okviru kvalitativnega raziskovanja želimo opisati in raziskati določen družbeni fenomen in razumeti ter razložiti kako in zakaj je ta takšen kot je.
  • Raziskovalna vprašanja se zato vedno začnejo z KAJ?, KDO?, KJE?, KDAJ?, KAKO? in ZAKAJ? ipd.
  • Poznamo štiri tipe raziskovalnih vprašanj: eksploratorne, deskriptivne, eksplanatorne, evalvacijske.