Mešane metode dela

  • Združevanje kvalitativnih in kvantitativnih metod postaja čedalje pogosteje, saj gre za združevanje in nadgrajevanje kvalitet enega in drugega pristopa z namenom poglobljenega in širšega spoznavanja preučevanega fenomena.
  • V okviru mešanih metod raziskovalec zbira in analizira kvantitativne in kvalitativne podatke v skladu z vnaprej postavljenimi raziskovalnimi vprašanji in hipotezami, integrira obe obliki zbranih podatkov in rezultate, organizira raziskovalni proces v specifične, v teorijo in filozofijo vpete raziskovalne dizajne, ki zagotavljajo logično sosledje izvedbe raziskave.
  • V osnovi poznamo tri ključne raziskovalne dizajne mešanih metod.

V okviru metodologije mešanih metod dela izpostavljamo naslednje storitve po katerih najpogosteje sprašujejo naše stranke:

  • celovit posvet o snovanju raziskovalnega načrta in izvedbi raziskave ter interpretaciji podatkov,
  • koordinacija izvedbe raziskave,
  • zahtevna kvalitativna in kvantitativna analiza.