Namenski vzorec

  • V namenski vzorec izberemo tipične predstavnike populacije, ki jo preučujemo. T. i. ključne informatorje izberemo torej zato, ker vedo o preučevanem fenomenu največ.
  • Velikost vzorca je odvisna od namena, proučevanegafenomena, koristnosti, kredibilnosti, časa in resursov na razpolago.