KAKO DELUJE

Predložite statistični projekt ali nalogo

V kontaktnem obrazcu ali e-pošti navedite navodila, zahteve in rok izvedbe vašega projekta ali naloge. Zaželeno je, da k e-pošti priložite datoteke (načrt raziskovalne naloge ali projekta).

Izvedite plačilo

Ko se strinjate s ponudbo, pošljemo račun za 50 % avansa. Vsa plačila potekajo prek UPN obrazca, ki zagotavlja varno transakcijo.

Pridobite kakovostno in strokovno analizo podatkov

Takoj ko bo vaše poročilo o analizi pripravljeno, vas o tem obvestimo in pošljemo račun za preostalih 50 % od celotnega zneska. Po plačilu boste prejeli e-poštno obvestilo z izvirnikom vaše analize podatkov v priponki.

Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja sledijo Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot), Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR), veljavnemu zakonu o varstvu osebnih podatkov in Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Pogoji poslovanja se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe in druge podobne storitve. Splošni pogoji poslovanja ponudnika – SIMlab so zavezujoči za vse naročnike. Naročnik z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Naročnik soglaša, da vsa komunikacija med naročnikom in ponudnikom poteka preko elektronske pošte. To vključuje tudi račun v elektronski obliki, ponudbe in predračune, obvestila o poteku storitev, opozorila o kršenju splošnih pogojev ipd. Svetovanje naročniku glede vsebinskih vidikov predmeta pogodbe lahko poteka tudi na druge načine oziroma preko drugih dogovorjenih komunikacijskih kanalov.

Na podlagi povpraševanja in zahtev naročnika oblikujemo individualno ponudbo s predračunom ter rokom izvedbe, ki jo posredujemo na naročnikovo elektronsko pošto. Ko s povratnim elektronskim sporočilom potrdite predračun, se sklene pogodba za določeno storitev, ki je predmet predračuna. S tem, ko naročnik potrdi izvedbo začne teči dogovorjeni izvedbeni rok. Sklenitev pogodbe poteka preko izmenjave elektronskega sporočanja.

  • Predračun se plača preko UPN obrazca.
  • Ponudnik – SIMlab v dogovorjenem roku opravi dogovorjeno storitev in o tem po elektronski pošti obvesti naročnika.
  • Po elektronski pošti ponudnik pošlje opravljeno storitev in račun. Vse cene v ceniku oziroma na spletni strani so v evrih (EUR) in ne vsebujejo zakonsko predpisanega davka na dodano vrednost (DDV), saj na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost nismo zavezanci za DDV. Cene na spletni strani veljajo do preklica. V kolikor se cene spremenijo veljajo cene kot so bile določene ob sprejetju pogodbe. V skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) naročnik nima pravice do odstopa od pogodbe, saj gre za storitev, ki je izdelana po natančnih navodilih naročnika in prilagojena njegovim osebnim potrebam.

Ponudnik se zavezuje, da bo za naročnika vse storitve opravil kakovostno in strokovno ter v določenih pogodbenih rokih, ter v skladu z navodili naročnika. Ponudnik in naročnik se zavezujeta kot poklicno skrivnost varovati vse podatke, ki izhajajo iz njunega poslovnega razmerja. Podatki, ki jih pridobi ponudnik zato, da izpolni pogodbene obveznosti do naročnika, bodo ustrezno varnostno zaščiteni ter hranjeni še 3 leta po opravljeni storitvi. V primeru, da ponudnik v storitev vključi svoje obstoječe avtorsko delo se na naročnika prenesejo le tiste materialne avtorske pravice na takem avtorskem delu, ki so nujno potrebne, ter v obsegu in trajanju, ki sta nujno potrebna, za to, da lahko naročnik storitev uporablja.

Naročnik privoljuje in dovoljuje, da ponudnik z namenom izpolnitve storitev zbira, vodi in obdeluje naročnikove podatke, ki po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) predstavljajo osebne podatke. Naročnik, ki se je naročila na prejemanje e-novic ali drugih elektronskih sporočil ponudnika, soglaša, da mu lahko ponudnik pošilja e-poštna obvestila, ki se nanašajo na storitve, ki jih opravlja, na novosti glede teh storitev, spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev, akcije in ugodnosti pri uporabi storitev ter druga sporočila, ki se nanašajo na storitve, ki jih opravlja. Naročnik soglaša, da lahko ta obvestila vsebujejo tudi komercialna sporočila (reklame) ponudnika. Naročnik lahko kadarkoli prekliče prejemanje e-poštnih obvestil s sporočilom na info@simlab.si.