Delno strukturiran intervju

  • Sledi zgolj vnaprej pripravljenim vprašanjem za vsak intervju.
  • Lahko se postavlja podvprašanja in zamenja vrstni red vprašanj; dopušča možnost, da intervjuvanec odgovori/diskutira o temi na svoj način s svojimi besedami.